Agenda

Indien u zich heeft aangemeld via de website (pagina Aanmelden) ontvangt u gefaseerd alle benodigde praktische informatie per mail. Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Periode voorafgaande het Beroepenfeest

Werving beroepsbeoefenaren
Mentoren en leerlingen werken ter voorbereiding in het On Stage leerling Paspoort

Informeren ouders (uitnodiging versturen en/of spreektijd ouderavond) 
Eerste helft schooljaar

Startbijeenkomst voor docenten/mentoren
19 Januari 2023

Leerlingvisitekaartjes gereed
Februari 2023

Leerlingtraining Junior Networking op scholen
Maart 2023

Informatiebijeenkomst beroepsbeoefenaren en matchmakers
16 Februari 2023

Beroepenfeest
16 maart 2023

Werkbezoeken Doe Dagen
30 maart 2023

Leren van en na On Stage
Mentoren en leerlingen werken aan reflectie met het On Stage leerling Paspoort en geven vervolg aan onderhouden van het nieuwe netwerk

Enquête en follow up
April/Mei 2023

Evaluatie en rapportage
Juni 2023

VMBO ON STAGE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: