Agenda

Indien u zich heeft aangemeld via de website of via e-mail ontvangt u gefaseerd alle benodigde praktische informatie per e-mail. Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Periode voorafgaande het Beroepenfeest
Werving beroepsbeoefenaren
Mentoren en leerlingen werken ter voorbereiding in het On Stage leerling Paspoort

Informeren ouders (uitnodiging versturen en/of spreektijd ouderavond) 
Eerste helft schooljaar

Startbijeenkomst voor docenten/mentoren
11, 18 en 20 Januari 2022

Leerlingvisitekaartjes gereed
7 maart 2022

Leerlingtraining Junior Networking op scholen
Maart 2022 (week 10 en 11)

Informatiebijeenkomst beroepsbeoefenaren en matchmakers
24 februari 2022

Beroepenfeest
17 maart 2022

Werkbezoeken Doe Dagen
30 en 31 maart 2022

Leren van en na On Stage
Mentoren en leerlingen werken aan reflectie met het On Stage leerling Paspoort en geven vervolg aan onderhouden van het nieuwe netwerk

Enquête en follow up
april 2022

Evaluatie en rapportage
Juni 2022

VMBO ON STAGE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: